Çarşamba, Haziran 19, 2024
Ana SayfaGündemFaiz Kararı Neden Önemli?

Faiz Kararı Neden Önemli?

-

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) faiz oranını belirlerken, bunu enflasyonu yönetmek ve ekonominin sürdürülebilir bir yolda ilerlemesini sağlamak amacıyla yapar.

Faiz oranı kararı, PPK’nın elindeki en önemli para politikası araçlarından biridir. PPK, faiz oranını değiştirerek ekonomideki talep seviyesini ve bunun sonucunda enflasyon oranını etkileyebilir.

Faiz oranlarına ilişkin kararın döviz kuru ve dolayısıyla enflasyon ve ekonomik faaliyet üzerinde de etkisi vardır.

Faiz Oranı Kararı Neden Önemlidir?

Faiz oranı kararı, PPK’nın elindeki en önemli para politikası araçlarından biridir. PPK, faiz oranını değiştirerek ekonomideki talep düzeyini ve bunun sonucunda enflasyon oranını etkileyebilir.

Faiz oranlarıyla ilgili kararın döviz kuru ve dolayısıyla enflasyon ve ekonomik faaliyet üzerinde de etkisi vardır.

PPK faiz oranlarını belirlerken çok çeşitli ekonomik faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Bunlardan en önemlileri şunlardır

Enflasyon – PPK’nın temel amacı enflasyonu %2 hedefinde tutmaktır.

GSYH büyümesi – Ekonomik büyüme oranı, ekonomideki talebin gücü ve sonuç olarak enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

İstihdam – PPK işgücü piyasasındaki gelişmeleri yakından izler çünkü daha yüksek istihdam ücretler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratma eğilimindedir ve bu da daha yüksek enflasyona yol açabilir.

Döviz kuru – döviz kurundaki değişiklikler enflasyon ve ekonomik faaliyet üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Para Politikası Önlemleri

PPK’nın kullanabileceği temel para politikası ölçütü faiz oranıdır. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını belirlemek için yönlendirme kullanır.

Mevcut yönlendirme, Ağustos 2013’te uygulamaya konulan ileriye dönük yönlendirme politikasıdır. Bu politika kapsamında PPK, belirli koşullara tabi olmak kaydıyla, orta vadede %2’lik enflasyon hedefini tutturmak için uygun faiz oranı seviyesine ilişkin beklentilerini ortaya koymaktadır.

Ana koşul, PPK’nın enflasyonun orta vadede %2’lik hedefin 1 puandan fazla üzerinde olmayacağından makul ölçüde emin olmasıdır.

PPK, ekonominin bu koşulu karşılama yolunda ilerlediğine inanıyorsa, faiz oranlarını mevcut seviyede tutması muhtemeldir.

PPK, ekonominin bu koşulu karşılama yolunda olmadığına inanırsa, enflasyonu hedefe geri getirmek için faiz oranlarını artırmayı düşünebilir.

Faiz Oranı Kararı Nasıl Alınır?

Faiz oranlarının nerede belirleneceğine ilişkin karar İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (MPC) tarafından verilmektedir.

PPK, para politikasını %2’lik enflasyon hedefine göre belirler.

MPC’nin hükümetten aldığı ekonomik büyüme ve istihdamı destekleme görevi vardır.

Enflasyon son yıllarda düşük ve istikrarlı seyretmiştir.

İngiltere Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (MPC) Birleşik Krallık (UK) faiz oranlarını belirler. Faiz oranı kararının ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olduğu için MPC’nin işlerini nasıl yürüttüğünü anlamak önemlidir. Bu makalede, MPC’nin faiz oranlarını nasıl belirlediğine ve ekonomiyi nasıl etkilediğine bakacağız.

PPK, %2’lik enflasyon hedefini tutturmak için faiz oranlarını belirler. Enflasyonu düşük ve istikrarlı tutmaya çalışır. PPK’nın hükümetten ekonomik büyüme ve istihdamı destekleme görevi de vardır.

Enflasyon son yıllarda düşük ve istikrarlı seyretmiştir. Enflasyon Şubat 2020’ye kadar olan yılda %1,9 olarak gerçekleşmiştir. PPK, para politikasını %2’lik enflasyon hedefine göre belirlemektedir.

PPK, para politikasını %2’lik enflasyonu hedefleyecek şekilde belirlemektedir.

PPK’nın hükümetten aldığı ikili bir yetki vardır. Bu, hem enflasyonu düşük tutmak hem de ekonomik büyüme ve istihdamı desteklemekle görevli olduğu anlamına gelir.

Para Politikası Kurulu, enflasyon hedefine ulaşmak için bir dizi ekonomik göstergeye bakar. Bunlar şunları içerir:

  • GSYİH büyümesi
  • İstihdam
  • Ücret artışı
  • Üretkenlik
  • Tüketici harcamaları

PPK, faiz oranlarını etkilemek için çeşitli araçlar kullanır. Bunlar şunları içerir:

  • Banka Faizi
  • Niceliksel genişleme
  • İleriye dönük yönlendirme

Banka Faizi, İngiltere Merkez Bankası’nın ticari bankalara borç verdiği faiz oranıdır. Banka Faiz Oranındaki bir değişiklik, ticari bankalar tarafından ipotek ve kredi gibi ürünlerde daha yüksek veya daha düşük faiz oranları şeklinde müşterilere yansıtılır.

Niceliksel gevşeme, İngiltere Merkez Bankası’nın yeni para yaratması ve bunu ticari bankalardan devlet tahvilleri gibi şeyleri satın almak için kullanmasıdır. Bu, ekonomiye para enjekte eder ve faiz oranlarını düşürür.

İleriye dönük yönlendirme, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarının gelecekteki muhtemel yönü hakkında bilgi sunmasıdır. Bu, işletmelere ve tüketicilere kesinlik kazandırmak için tasarlanmıştır, böylece güvenle karar verebilirler.

MPC her ay faiz oranlarını belirler. Karar, komitenin dokuz üyesinin oyuyla alınır. Kararlarını verirken bir dizi ekonomik göstergeyi dikkate alırlar.

Son faiz oranı kararı 9 Mart 2020 tarihinde alınmıştır. PPK oybirliğiyle faiz oranlarını değiştirmeyerek %0,75’te bırakmıştır. PPK yaptığı açıklamada, enflasyonun yakın vadede %2’lik hedef civarında kalmasını beklediğini ifade etmiştir.

PPK ekonomiyi yakından izlemeye ve faiz oranlarını buna göre belirlemeye devam edecektir.

İlgili Makaleler

Son Gönderiler